YME
Members Area


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


  ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Δημοσίευση απόφασης του Mητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016

Στο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) περιλαμβάνεται το Άρθρο 108 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016», με έναρξη ισχύος, εκτός της περ. α' της παρ. 11, από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου και σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 142 αυτού.
| Επιστροφή στην Αρχική σελιδα | - | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών |