YME
Members Area


Συχνές Ερωτήσεις


  1. Είναι απαραίτητη η χρήση του ΜηΜΕΔ για συνοπτικούς διαγωνισμούς;

Για συνοπτικούς διαγωνισμούς, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,κ.λ.π., δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ. (Εγκύκλιος 6, αρ. πρωτ. ∆11/οικ.82/28.03.18, ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο), χωρίς να είναι απαγορευτική η χρήση του ΜηΜΕΔ για αυτές τις περιπτώσεις.
Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σχετικά µε τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αφορούν µόνο στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία (Εγκύκλιος 23, αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ.91224/ΦΝ466/19.12.2017, ΑΔΑ: Ω9Ξ0465ΧΘΞ-ΙΔ7).

2. Η σειρά των μελών, όπως αυτή έχει προκύψει από την κλήρωση, είναι τυχαία ή το πρόγραμμα έχει λάβει υπόψη τις βαθμίδες των υπαλλήλων;

Η σειρά των μελών που αναγράφονται στο αποδεικτικό της κλήρωσης είναι σύμφωνα με τη σειρά που κληρώθηκαν και δεν έχει ληφθεί υπόψη η βαθμίδα των μελών.

3. Η σειρά των μελών, όπως αυτή αναγράφεται στην κλήρωση, είναι δεσμευτική κατά την συγκρότηση της Επιτροπής; Πως γίνεται η αναπλήρωση των τακτικών μελών;

Η σειρά κλήρωσης δεν είναι δεσμευτική. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
Το αποδεικτικό έγγραφο της κλήρωσης διαχωρίζει τα τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωματικός του, ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Στην περίπτωση που στην Απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, δεν αναγράφεται ρητά η σειρά αναπλήρωσης, η αναπλήρωση τακτικού μέλους μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη σειρά που αναγράφονται τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού στο αποδεικτικό έγγραφο της κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ.

4. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής Επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται κατά την κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ' έτος;

Η Αναθέτουσα Αρχή/Ανεξάρτητη Αρχή/Βουλή των Ελλήνων δύναται να ορίσει μία Επιτροπή Κλήρωσης κατ' έτος. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος.
Η κλήρωση στο ΜηΜΕΔ γίνεται από Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

5. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις επιτροπών παραλαβής κατά το άρθρο 170 παρ. 3 του Ν. 4412/2016;

Η προβλεπόμενη κλήρωση υπαλλήλων μέσω του Μητρώου στις περιπτώσεις επιτροπών παραλαβής (άρθρο 170 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) δεν είναι προς το παρόν εφικτή και οι συγκροτήσεις των επιτροπών παραλαβής θα εξακολουθούν να γίνονται εκτός Μητρώου.

6. Πως λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία των μελών για τις επιτροπές διαγωνισμών;

Οι προβλέψεις των διατάξεων του Ν.4412/2016 που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη τεχνική εμπειρία θέματα των εγγεγραμμένων μελών στο ΜηΜΕΔ εξειδικεύτηκαν με την προβλεπόμενη από την παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 Απόφαση με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά.
| Επιστροφή στην Αρχική σελιδα | - | Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών |