ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ

Η αίτηση αφορά μόνιμους κατοίκους στα διοικητικά όρια του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ

 


ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ


Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .png .jpeg .jpg) τα παρακάτω αντίγραφα:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος
Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ώς όχημα μόνιμου κατοίκου


Για ΑμΕΑ Δελτίο Στάθμευσης ΑμΑ


Τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να τα μεταφορτώσετε στο δεύτερο βήμα υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης ώστε να είναι έγκυρη.

Ερωτήματα - Επικοινωνία: eyde.lsep.do@ggde.gr 
 

 Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων που εισάγει. Σε περίπτωση εσφαλμένων στοιχείων η αίτηση απορρίπτεται κατα την διαδικασία ελέγχου.