ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ

Η αίτηση αφορά μόνιμους κατοίκους στα διοικητικά όρια του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ

Στην παρούσα φάση, η εφαρμογή κάνει μόνο καταγραφή μόνιμων κατοίκων για τον δήμο ΩΡΩΠΟΥ. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της 13/04/2018:

http://www.yme.gr/index.php?getwhat=7&tid=21&aid=6019&id=0

«Για τους δημότες – μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ωρωπού προβλέπεται με το πέρας της καταγραφής ελεύθερη διέλευση από τους 8 πλευρικούς σταθμούς διοδίων, ενώ, όπως ήδη έχει δηλώσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, θα υπάρξει πρόσθετη διαπραγμάτευση για να υπάρξει σχετική μέριμνα και για τα μετωπικά διόδια. Σημειώνεται ότι η καταγραφή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις προβλέψεις πιθανών πρόσθετων απαλλαγών.
Στην ίδια συμφωνία προβλέπεται η ελεύθερη διέλευση των συμπολιτών μας με αναπηρία, που επίσης πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.»

Τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο e-mail eyde.lsep.do@ggde.gr, θα ομαδοποιούνται και θα απαντώνται μέσα από κείμενο με συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις (Ε&Α) το οποίο θα αναρτηθεί άμεσα και θα ενημερώνεται στην παρούσα θέση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ


Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .png .jpeg .jpg) τα παρακάτω αντίγραφα:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος
Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ώς όχημα μόνιμου κατοίκου


Για ΑμΕΑ Δελτίο Στάθμευσης ΑμΑ


Τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να τα μεταφορτώσετε στο δεύτερο βήμα υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης ώστε να είναι έγκυρη.

Ερωτήματα - Επικοινωνία: eyde.lsep.do@ggde.gr 
 

 Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων που εισάγει. Σε περίπτωση εσφαλμένων στοιχείων η αίτηση απορρίπτεται κατα την διαδικασία ελέγχου.