YME

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η δημοσιότητα των στοιχείων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) πραγματοποιείται πλέον από τους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών σύμφωνα με τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης, και δεν απαιτείται η αποστολή του σχετικού εγγράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο site-support@yme.gov.grΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Όσον αφορά στα θέματα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές,
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 221 και 221Α του ν. 4412/2016, οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999
"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" και η με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β'/2017) Υ.Α.
Email Επικοινωνίας: mimed@ggde.gr
| Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών |