YME

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)


--


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Όσον αφορά στα θέματα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές,
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 221 και 221Α του ν. 4412/2016, οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999
"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" και η με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β'/2017) Υ.Α.
Email Επικοινωνίας: mimed@ggde.gr
| Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών |